Laatste Nieuws

Nieuwsflits werkzaamheden Flakkeese Spuisluis

Hierbij zenden wij u de vierde nieuwsflits van de renovatie van de Flakkeese Spuisluis.
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen zullen de civiele werkzaamheden op korte termijn afgerond worden. De komende periode zullen ook de werkzaamheden aan de installatie plaatsvinden. Meer daarover in de volgende nieuwsbrschermafbeelding-2016-09-20-om-11-01-14ief!
Realisatie van de werken aan de Krammerzijde
Afgelopen weken is gestart met de afwerking van de damwanden aan de Krammerzijde. Momenteel vinden de laatste grondaanvullingen plaats achter de damwanden, waarna de nieuwe constructie gereed is. Zoals u in de voorgaande nieuwsflits kon lezen is het baggerwerk om het slib en sediment op de bestorting, die in 1983 is aangebracht, verwijderd. Inmiddels heeft ook het duik- en proefonderzoek plaatsgevonden om te bepalen of en hoeveel aanvullende bestorting moet worden aangebracht. Op basis van het onderzoek bleek dat er aanvullende bestorting moet worden aangebracht in de geul naar de sluis. Deze werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd.
Nog uit te voeren werken Krammerzijde:
– Laatste grond aanvullingen achter de damwanden
– Afwerken van de betonnen deksloof op de damwand
– Aanbrengen van aanvullende bestorting in de toegangsgeul
Gedurende de komende weken zullen de civiele werkzaamheden aan de Krammerzijde in zijn geheel afgerond worden en dat mooi op tijd voor de dijksluitingsperiode, welke 1 oktober aanvangt!
Realisatie van de werken aan de Grevelingenzijdeschermafbeelding-2016-09-20-om-11-00-48
Zoals u in de vorige nieuwsflits heeft gelezen zijn in de afgelopen periode de verankeringen van de damwanden aangebracht aan deze zijde. De gehele constructie is daarmee nu afgerond. Afgelopen weken is door de aannemerscombinatie keihard gewerkt aan het realiseren van de
nieuwe waterbodembescherming in de drooggezette bouwput. Zoals u in de voorgaande nieuwsflits kon lezen en zien is de bescherming van de waterbodem opgebouwd uit zware betonblokken net na de diffuserwand, welke het water direct na de sluis sterk afremt, met daarachter de bescherming van de waterbodem, bestaande uit een filter laag en bestorting, met daaronder een geotextiel, zodat de bescherming zanddicht is. De werkzaamheden aan deze waterbodembescherming lopen momenteel in de afrondende fase. Naar verwachting zijn de werkzaamheden nog deze week gereed!
Op 26 augustus zijn luchtfoto’s gemaakt van de werkzaamheden aan de Flakkeese Spuisluis. De foto’s van de bouwput aan de Grevelingenzijde met daarin de afgeronde diffuserwand, betonblokken en opbouw van de waterbodembescherming vind u natuurlijk terug in deze
nieuwsflits! Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in de droge bouwput eind van deze week of in de loop van volgende week afgerond worden. Dit betekent dat wij de bouwput volgende week weer gecontroleerd vol met water zullen laten stromen, waarna het prachtige stukje vakmanschap wat geleverd is weer grotendeels onder water zal staan.
Nog uit te voeren werken Grevelingen zijde:
– Afronden van de bestorting in de droge bouwput
– Tijdelijke dam afbreken en water inlaten
– Het verwerken van de tijdelijke dam (bestaande uit stortsteen) in de nieuwe bestortingen richting de Grevelingen (buiten de bouwput).
Nieuwsflits werkzaamheden Flakkeese Spuisluis